כוסות נייר

Webydo

כוסות לשתיה קרה

מידות שונות

כוסות נייר 

מידות שונות

כוסות נייר

מידות שונות

כוסות נייר 

מידות שונות, ניתן לקבל מיתוג לקוח (מותנה בהזמנת מינימום)

כוסות נייר שתיה חמה

מידות שונות: 

2oz, 4oz, 6oz, 6Boz , 8oz, 8Boz, 9oz, 10oz, 12oz, 16oz,20oz 

כוסות נייר

.